Wu, Ho Ching
1 : 2

Court 7 (Monastir)
Wong, Hong Yi Cody