Sama, Sathwika
1 : 2

Court 2 (Navi Mumbai)
Bhatia, Riya