Lee, So-Ra
2 : 0

Court 2 (Navi Mumbai)
Grewal, Jagmeet Kaur