Imamura, Saki
2 : 1

Court 2 (Navi Mumbai)
Vig, Saumya