Huang, Tsung-Hao
2 : 0

Court 7 (Cairo)
Vojinovic, Lazar