Easwaramurthi, Ashmitha
0 : 2

Court 3 (Giza)
Sakellaridi, Sapfo