Stade Toulousain
80 : 7

Stade Ernest-Wallon (Toulouse)
Biarritz Olympique