New Zealand
1 : 0

Sydney Cricket Ground (Sydney)
Sri Lanka